Chronological List

Watch / listen other works on my YouTube channel: https://www.youtube.com/c/firmdew1

Chronological List

COMP.
YEAR
WORKDETAILSWORK’S CATEGORYהיצירה
1931Piecesfor piano four handsKEYBOARDקטעים לפסנתר בארבע ידיים
1934 Three Preludesfor pianoKEYBOARDשלושה פרלודים לפסנתר
1936Chaconnefor pianoKEYBOARDשאקונה לפסנתר
1936 8 Variations on a Theme by an Unknown Old Masterfor violin and pianoCHAMBERשמונה ואריאציות על נושא מאת מורה זקן עלום-שם
1936Drei Lieder der Ruhe (Three Songs of Serenity)for soprano & piano
Texts: Paul Verlaine, Georg Heym, Christian Morgenstern
VOCALשלושה שירי שלווה לפי מלים של ורלן / היים / מורגנשטרן
1936On the WayThree songs for women’s quartet or women’s choir.
Texts: Rachel Bluwstein (H)
CHORALבדרך
1937Three Piecesfor pianoKEYBOARDשלושה קטעים לפסנתר
1937Suitefor celloSOLO INSTRUMENTALסויטה לצ’לו
1937Sonatafor celloSOLO INSTRUMENTALסונטה לצ’לו
1938 ca.Trois Novelettesfor symphony orchestra ORCHESTRALשלוש נובלטות
1939Prelude
a.k.a. ‘Intrada’, ‘Overture’
for chamber orchestraCHAMBERפרלוד
1940Theme and Variationsfor 2 pianos & percussionCHAMBERנושא ווריאציות לשני פסנתרים וכלי נקישה
1940Suitefor violaSOLO INSTRUMENTALסויטה לויולה
1945Concerto No. 1for piano & orchestraORCHESTRAL1 ‘קונצ’רטו מס
1945Exodus – Works for choreography:
– Servitude
– Exodus
– The Dance of Miriam
for piano & percussionCHAMBERיציאת מצרים
לכוראוגרפיה
– שעבוד
– היציאה
– מחול מרים
1945Cum Mortuis In Lingua Mortua7 Variations for piano on a theme by MoussorgskyKEYBOARDעם המתים בשפה מתה
1946Exodus (symphony)for baritone & orchestra
Text: Exodus, Psalms
ORCHESTRALיציאת מצרים – סימפונית
1946Six Sonnetsfor pianoKEYBOARDשש סונֶטות לפסנתר
1947Lamentfor cello & harpCHAMBERקינה
1949Horafor cello & harpCHAMBERהורה
1949Sonatafor pianoKEYBOARDסונטה לפסנתר
1949Festive Prelude
(Also: ‘Prologue’)
(lost)
for celloSOLO INSTRUMENTALפתיחה חגיגית לצ’לו
1949Aleinu Leshabe’ach
(1st version)
[unpbl.]
for choir, solo & organCHORALעלינו לשבח
1949The Mother Rejoices
[archived at composer’s request]
symphonic cantata
Text: Book of Maccabees 2 (7), Psalms 92
CHORALאם הבנים שמחה
1950Reflectionsfor string orchestraORCHESTRALמראות
1950Festive Prologuefor narrator & 2 pianos.
Text: Rachel Bluwstein
VOCAL פרולוג חגיגי – לקריין ושני פסנתרים
1951A Little Walkfor piano four hands. First Studies in Prima Vista ReadingKEYBOARDטיול קטן
1951The Ascent to Jerusalem – Chamber, solo and vocal works for choreography by Deborah Bertonoff:
– By the Rivers of Babylon (for piano)
– Ma Yafith (Clarinet)
– She Who Sows Seed (Piano version)
– She Who Sows Seed (Piano/Perc./Ten./Bass version)
for Narr., Piano, Clarinet, Percussion, Singer, Viola & FluteVOCAL / CHAMBER / KEYBOARDמתוך מוסיקה לכוראוגרפיה “העולה לירושלים” של דבורה ברטונוב
– על נהרות בבל (פסנתר)
– מה יפית
– הזורעת
~1951By the Rivers of Babylonfor cello & harp CHAMBERעל נהרות בבל
(צ’לו ונבל)
1951 (Rev. 1952)Sonatafor violin & pianoCHAMBERסונטה לכינור ופסנתר
1952Symphony No. 1for symphony orchestraORCHESTRAL1 ‘סימפוניה מס
1952Sonatafor oboe & pianoCHAMBERסונטה לאבוב ופסנתר
19523 Songs for ChoirOn themes by Sara LeviCHORALשלשה שירים למקהלה ע”פ מוטיבים של שרה לוי
1953Concertofor viola & orchestraORCHESTRALקונצ’רטו לויולה ותזמורת
1953Concerto No. 2for piano & orchestraORCHESTRAL2 ‘קונצ’רטו מס
1953Duofor 2 flutesCHAMBERדואו לשני חלילים
1954String Quartet No. 1CHAMBER1 ‘רביעיית מיתרים מס
1954Aleinu Leshabe’ach
(2nd version)
for tenor solo, 3 voices women choir, & piano (organ) Text: Siddur, Shalom ShabaziCHORALעלינו לשבח
1955Three Songsfor soprano & piano
Texts: Rachel Bluwstein
VOCALשלושה שירים לסופרן ופסנתר לפי מלים של רחל
1955Succot Cantatafor soloists, mixed choir & orchestra. Text: Shacharit, El’azar HaKalirCHORALקנטטה לסוכות
1955Saul at Ein Doropera concertante Text: Books of Samuel I, 28: 3-25OPERAשאול בעין דור – אופרה קונצרטית
1956Concerto No. 3for tenor, piano and chamber orchestra
Text: El’azar HaKalir
ORCHESTRALקונצ’רטו מס’ 3 לטנור, פסנתר ותזמורת קאמרית
1956Exodus (II)for choreographyELECTRONICII יציאת מצרים
1956Five Inventionsfor PianoKEYBOARDחמש אינוונציות לפסנתר
1957Festive Visionfor symphony orchestraORCHESTRALחזיון חגיגי
1958Amnon and Tamarlibretto: Recha Freier, after Samuel II, 13OPERAאמנון ותמר
1959Intradafor harpSOLO INSTRUMENTAL אינטראדה לנבל
1959The Tale of the Shadowfor a radio playELECTRONICאגדת הצל
מוסיקה לתסכית רדיו
1960Symphony No. 2for symphony orchestra ORCHESTRA2 ‘סימפוניה מס
1960Sonatafor viola & pianoCHAMBERסונטה לויולה ולפסנתר
1960Concertofor violoncello & string orchestraORCHESTRALקונצ’רטו לצ’לו ותזמורת כלי קשת
1961Structurefor harpSOLO INSTRUMENTALמבנה לנבל
1962Concerto No. 4for piano & electronic music
(archived at composer’s request)
KEYBOARDקונצ’רטו מס’ 4 לפסנתר וסרט מגנטי
1962Dodecaphonic Episodes for pianoKEYBOARDאפיזודות דודקפוניות לפסנתר
after 1962God Full of Mercyfor mixed choir. Text: Yehuda Amichai (1962)CHORALאל מלא רחמים – למקהלה מעורבת
1963String Quartet No. 2 CHAMBER2 ‘רביעיית מיתרים מס
1963Ranges of Energy (1st Ver.)for choreography
(original tape lost)
ELECTRONICדרגות עוצמה
1964Concerto No. 5for piano & electronic musicKEYBOARDקונצ’רטו מס’ 5 לפסנתר וסרט מגנטי
1964
Rev. 1971, 1978
Out of My Distressfor choreographyELECTRONICמן המיצר קראתי יה
1964 (Rev. 1977)Concertofor harpsichord & electronic accompanimentKEYBOARDקונצ’רטו לצ’מבלו וסרט מגנטי
1965Duofor viola & pianoCHAMBERדואו לויולה ופסנתר
1966Wind QuintetCHAMBERחמישיית כלי נשיפה
1966Three Compositionsfor recorder & harpsichord CHAMBERשלושה חיבורים לחלילית וצ’מבלו
1967The Death of Mosesrequiem for soloists, mixed choir, orchestra & electronic music Text: Yehuda Ya’ariCHORALקינה על מות משה
1968Parade of the Fallen (Misdar Ha’Noflim)cantata for soloists, choir & orchestra Text: Haim Hefer CHORALמסדר הנופלים
1968Fanfarefor 3 trumpets & 3 trombonesCHAMBERתרועה
1968Ashmedai – electronic overture of the operachoreographic sceneELECTRONICפתיחה לאופרה אשמדאי
1969Double Concertofor violin, cello & chamber orchestraORCHESTRALקונצ’רטו כפול לכינור, לצ’לו ולתזמורת קאמרית
1969Ashmedailibretto: Israel ElirazOPERAאשמדאי
1970Concerto No. 6for piano & electronic musicKEYBOARDונצ’רטו מס’ 6 לפסנתר וסרט מגנטי
1970Variations
(a.k.a. Analysis)
for choreographyELECTRONICוריאציות
1971Songfor baritone or alto & ensemble
Texts: Heinrich Heine
VOCALשיר – לבריטון (או אלט), חליל, קרן, 2 תופי טום-טום ולפסנתר
1971 (Rev. 1980)Concertofor harp & electronic musicSOLO INSTRUMENTAL קונצ’רטו לנבל ומוסיקה אלקטרונית
1972Frequencies 440–462ELECTRONICתדרים 440-462
1972Massada 967libretto: Israel ElirazOPERA / ELECTRONICמצדה
1973Triofor violin, cello & pianoCHAMBERשלישייה לכינור, צ’לו ופסנתר
1973Boassonatinafor spinet 5′
(not yet published)
KEYBOARDבועזסונטינה לספינט
1973Treatisefor celloSOLO INSTRUMENTAL מאמר לצ’לו
1974The Temptation (Die Versuchung)libretto: Israel ElirazOPERAהנסיון
1975Shapefor chamber ensemble CHAMBERדמות
1975Five Densitiesfor pianoKEYBOARDחמש צפיפויות
1975My Childfor soprano & clarinet
Text: Natan Yonatan
VOCALנערי – לסופרן וקלרנית
1975Else
Hommage to Else Lasker-Schüler
chamber scene for mezzo-soprano, narrator & ensemble
Text: Israel Eliraz
VOCALאלזה (הומאז’) – סצנה קאמרית למצו-סופרן, קריין ו-4 כלים
1975Death Came to the Wooden Horse Michaelfor soloists, mixed choir & electronic music Text: Nathan ZachCHORALהמוות בא אל סוס העץ מיכאל
1976Concertofor flute & chamber orchestraCHAMBERקונצ’רטו לחליל ותזמורת קאמרית
1976The Emigrantsfor the theater playELECTRONICהמהגרים
מוסיקה למחזה
1976
(Shortened version: 1987)
String Quartet No. 3CHAMBER3 ‘רביעיית מיתרים מס
1977Backyardfor chamber ensemble & tape (for choreography)CHAMBERחצר אחורית
1978Symphony No. 3for symphony orchestraORCHESTRAL3 ‘סימפוניה מס
1978With All Thy Soulcantata for soloists, equal voices boys’ choir, mixed choir & ensemble
Text: Shema Yisrael, 1 Maccabees (Apocrypha)
CHORALבכל נפשך
1978Fürchte dich nichtfor baritone and double bassVOCALאל תירא
לבריטון וקונטרבס
1978 (Rev. 1982)Scenemonodrama for soprano or tenor (to be acted). Text from Franz Kafka’s diariesVOCALתמונה
1979Double Concertofor 2 pianos & orchestraORCHESTRALקונצ’רטו כפול לשני פסנתרים ותזמורת
1979Shikaron Sinaifor a TV documentaryELECTRONICשכרון סיני
מוסיקה לסרט
1979Recollections of a People for choreographyELECTRONICזכרונות עם
מוסיקה לכוראוגרפיה
1980Movementfor tuba & pianoCHAMBERפרק נגינה לטובה ולפסנתר
1980Concertofor clarinet & orchestraCHAMBERקונצ’רטו לקלרנית ותזמורת
1981L’Atelierfor the theater play ELECTRONICבית המלאכה
מוסיקה למחזה
1981 (Rev. 1986)Dance of the Eventsfor symphony orchestraORCHESTRALריקוד המאורעות
1982Piano Quartetfor violin, viola, cello & pianoCHAMBERרביעיית פסנתר
1982Imagofor chamber orchestraCHAMBERאימאגו
1982Chamber Musicfor s-recorder, marimba & harpsichordCHAMBERמוסיקה קאמרית לחלילית, מרימבה וצ’מבלו
1983Salva veniafor organKEYBOARDבכל הכבוד
1983The Tower (Der Turm)libretto: Hans KellerOPERAהמגדל
1985Symphony No. 4for symphony orchestraORCHESTRAL4 ‘סימפוניה מס
1985Dream of the Circlesfor baritone, choir & ensemble
Text: Nachman of Breslov
CHORALחלום העיגולים
1985In Memoriam of a Dear Friendfor celloSOLO INSTRUMENTAL פסוקי זכרון לידיד נפש – לצ’לו
1986Essay Ifor pianoKEYBOARDמסה 1
1986Symphonic Fanfarefor symphony orchestraORCHESTRALתרועה סימפונית
1987Die Handdramatic Scene for soprano & cello
Text: Israel Eliraz
VOCALהיד – תמונה דרמטית לסופרן וצ’לו
1987Touch a Placefor solo voice & choir Text: Israel ElirazCHORALלגעת מקום
1987The Garden (Der Garten)libretto: Israel ElirazOPERAהגן
1988A Tale in Four Partsfor piano 4-handsKEYBOARDסיפור בארבעה חלקים
1988Essay IIfor pianoKEYBOARDמסה 2
1989Essay IIIfor pianoKEYBOARDמסה 3
1989Disputefor harpSOLO INSTRUMENTALויכוח לנבל
1989Duofor trombone & harpCHAMBERדואו לטרומבון ולנבל
1990Ranges of Energy (II ver.)Talmark Notation ProjectELECTRONICדרגות עוצמה
1991Symphony No. 5for symphony orchestraORCHESTRAL5 ‘סימפוניה מס
1991Symphony No. 6for symphony orchestraORCHESTRALסימפוניה מס’ 6
1991Wars Swept Through Herefor baritone & ensemble
Text: Israel Eliraz
VOCALהמלחמות עברו כאן – לבריטון ולאנסמבל כלי
1991Bitter Linefor baritone & ensemble
Text: Israel Eliraz
VOCALקו מר – לבריטון ואנסמבל קאמרי
1992Coincidentia Oppositorum
(Etude No. 1)
Talmark Notation ProjectELECTRONICאחדות ההפכים
1992Duofor oboe & English hornCHAMBERדואו לאבוב ולקרן אנגלית
1993Mein blaues Klavier (My Blue Piano)for mezzo-soprano & piano
Text: Else Lasker-Schüler
VOCALפסנתרי הכחול – למצו-סופרן ולפסנתר
1993Joseflibretto: Israel ElirazOPERAיוסף
1994Quartetfor t-saxophone, violin, viola & celloCHAMBERרביעייה לסקסופון-טנור, כינור, ויולה ולצ’לו
1996Ein friedlicher Ort
(unfinished)
libretto: Israel ElirazOPERAעיר שקטה
1996Perspectivefor violaSOLO INSTRUMENTALפרספקטיבה לויולה
1997Essay IVfor pianoKEYBOARDמסה 4
1997Schlichtheitfor baritone.
Text: Jorge Luis Borges
VOCALתום
2000Sonett an Orfeusfor baritone.
Text: Rainer Maria Rilke (Sonett XXIX)
VOCALסונֶט אל אורפאוס
2000Essay Vfor pianoKEYBOARDמסה 5
2005Good Nightfor 2 recordersCHAMBERלילה טוב לשתי חליליות
 
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.